LYRA Restaurant Dragos – İstanbul

Restaurant’ın ısıtma –soğutma ve havalandırma sistemlerinin mekanik projeleri yapılmış ve uygulanmıştır.

PROJENİN KAPSAMI: Restaurantın yenileme çalışmalarında tüm mekanik tesisatlar revize edilmiş ve yenilenmiştir.

PROJENİN MEKANİK İÇERİĞİ:
• Isıtma + Soğutma + Havalandırma +doğalgaz ve diğer tüm mekanik tesisat sistemlerinin seçimi ve projelerinin yapılması.
•Projenin bütün keşif ve şartnamelerinin hazırlanması. Maliyet analiz değerlendirmelerinin yapılması.
• Hazırlanan mekanik projelere uygun bütün malzeme ve cihazların teknik spesifikasyonlara uygun seçimi.

Proje Resmi: Proje Sahibi:

LYRA Restaurant

Proje Yeri:

Dragos- İstanbul

Proje Yılı:

1999