Kroman Çelik İzabe-Haddehane

Kroman çelik– Demir kütük izabesi- üretim tesisi fırınlarının gaz yakıta dönüşüm işi projelendirme ve uygulaması yapılmıştır.

PROJENİN KAPSAMI: İzabe fırınlarının , tam otomasyonlu yakma sisteminin fuel-oil yakıttan Gaz yakıta dönüştürülmesi işi.

PROJENİN MEKANİK İÇERİĞİ:
• Proses sisteminin dönüşüm işiyle ilgili kısmının uygulama projelerinin çizimi,
• Fuel-oil yakıtla çalışan mevcut brülörlerin sökülerek, yerlerine , Gaz yakıtlı Kromschroeder beklerin temin ve montajının yapılması,
•Gaz Yakıt tanklarının imal ettirilmesi ve yerine montajı,
• Yüksek basınçlı gaz hatlarının projelendirilmesi ve onaylarının alınarak uygulanması

Proje Resmi: Proje Sahibi:

KROMAN METAL A.Ş.

Proje Yeri:

Çayırova / Kocaeli

Proje Yılı:

1998