İstanbul Ticaret Üniversitesi

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) tarafından yaptırılan İstanbul Ticaret Üniversitesi binasının mekanik projelerinin revize edilmesi ve revizyonlara göre mekanik sistemin tamamen yenilenmesi.
PROJENİN KAPSAMI: İTO tarafından kullanılan bütün birimlerin Üniversite yönetim ve hizmet birimlerine dönüşmesi.
PROJENİN MEKANİK İÇERİĞİ:
• Radyatörlü merkezi ısıtma sistemi ve merkezi soğutma sisteminin yapılması.
•Merkezi soğutma + havalandırma tesisatının yapılması.
• Yangın Tesisatı ve diğer tüm mekanik tesisat sistemlerinin seçimi, projelerinin ve uygulamasının yeniden yapılması.
• Hazırlanan mekanik projelere uygun bütün malzeme ve cihazların teknik spesifikasyonlara uygun seçimi.
• Projenin tamamlanıp ilgili teknik personele sistem ile ilgili teknik eğitim verilerek İTO ya teslim edilmesi.

Proje Resmi: Proje Sahibi:

İstanbul Ticaret Odası

Proje Yeri:

Eminönü, İstanbul

Proje Yılı:

2001