İMAK REDÜKTÖR A.Ş. Fabrika İdari Binası

LPG yakıt sistemi ile kazan ve yerden ısıtma tesisat sisteminin proje ve uygulaması yapılmıştır.

PROJENİN KAPSAMI: Toplam 16.000 m² alana sahip olan fabrikanın LPG yakıt sistemi dömüşümü ve idari binanın ısıtma sistemi projelendirilip uygulaması yapılmıştır.

PROJENİN MEKANİK İÇERİĞİ:
• Kazan daireleri ve proses hatlarının yapılması.
• Projenin bütün keşif ve şartnamelerinin hazırlanması. Maliyet analiz değerlendirmelerinin yapılması.
• Hazırlanan mekanik projelere uygun bütün malzeme ve cihazların teknik spesifikasyonlara uygun seçimi.

Proje Resmi: Proje Sahibi:

İmak Redüktör A.Ş.

Proje Yeri:

Kurtköy, İstanbul

Proje Yılı:

1997