Efesan Haddecilik

İnşaat demiri üretim tesisi fırınlarının Doğalgaz dönüşüm işi projelendirme ve uygulaması yapılmıştır.

PROJENİN KAPSAMI: İnşaat demiri üretimi amaçlı tavlama fırını, tam otomasyonlu yakma sisteminin fuel-oil yakıttan GAZ yakıta dönüştürülmesi işi.

PROJENİN MEKANİK İÇERİĞİ:
• Proses sisteminin dönüşüm işiyle ilgili kısmının uygulama projelerinin çizimi,
• Fuel-oil yakıtla çalışan mevcut brülörlerin sökülerek, yerlerine , LPG yakıtlı Kromschroeder beklerin temin ve montajının yapılması,
•LPG Yakıt tanklarının imal ettirilmesi ve yerine montajı,
• Yüksek basınçlı gaz hatlarının projelendirilmesi ve onaylarının alınarak uygulanması,
• Yanma havasının ısıtılması amaçlı ısı geri kazanım reküpüratör lerin in , izoleli sac hava kanallarının ve konstrüksiyonlarının imal ve montajı.
•Tüm beklerin gaz –hava-sıcaklık otomasyon sisteminin kurulması ve sistemin devreye alınması.

Proje Resmi: Proje Sahibi:

Efesan A.Ş.

Proje Yeri:

Küçükköy / İstanbul

Proje Yılı:

1998