Çelmer Çelik Şekerpınar,

Kalite çelik üreten tesisin fırınlarının Gaz dönüşüm işi projelendirme ve uygulaması yapılmıştır.

PROJENİN KAPSAMI: İnşaat demiri üretim i amaçlı tavlama fırını, tam otomasyonlu yakma sisteminin fuel-oil yakıttan GAZ yakıta dönüştürülmesi işi.

PROJENİN MEKANİK İÇERİĞİ:
• Proses sisteminin dönüşüm işiyle ilgili kısmının uygulama projelerinin çizimi,
• Fuel-oil yakıtla çalışan mevcut brülörlerin sökülerek, yerlerine , Gaz yakıtlı Kromschroeder beklerin temin ve montajının yapılması,

Proje Resmi: Proje Sahibi:

Çelmer Çelik A.Ş.

Proje Yeri:

Şekerpınar / Kocaeli

Proje Yılı:

1998